Hàm RAND trong Power BI DAX

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RAND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm RAND giúp trả về một số ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Cách dùng / cấu trúc

RAND( )

Tham số

Hàm không có tham số, chỉ viết tên hàm và dấu mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn.

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1

Chú ý

Kết quả hàm RAND sẽ được tính toán lại khi:

 • Cập nhật lại dữ liệu nguồn.
 • Khi công thức chứa hàm RAND được chỉnh sửa, dẫn tới việc phải tính lại công thức.

Khi sử dụng các chức năng lọc, tham chiếu thì không xảy ra việc tính toán lại kết quả của hàm RAND.

Khi muốn tạo ra 1 số ngẫu nhiên lớn hơn 1 thì nhân kết quả hàm RAND với 10, 100, 1000…

Ví dụ

Xét kết quả của hàm RAND trong ví dụ sau:

 

Mỗi ô đều tạo ra các giá trị ngẫu nhiên khác nhau với cùng hàm RAND.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

 • Hàm RANDBETWEEN : hàm tạo số ngẫu nhiên trong 1 khoảng giá trị xác định
 • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
 • Hàm MOD: hàm lấy phần dư của phép chia

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •