Tất cả về ngôn ngữ DAX trong Power BI bạn cần biết

1.999.000VND

dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)
@ Học Excel Online | DTNguyen.business
Mô tả

DAX – Data Analytics eXpressions là ngôn ngữ chính được sử dụng trong Power BI Desktop, Power Pivot cho Excel, SSAS Tabular models trong Microsoft SQL Server Analysis Services. Khoá học hướng tới người sử dụng Power BI, Power Pivot cho Excel, và Analysis Services muốn học và thành thạo ngôn ngữ DAX.

Mục tiêu của khoá học là truyền đạt tất cả những chức năng của DAX, những khái niệm trong DAX, cách viết công thức DAX để giải quyết những vấn đề trong các hoàn cảnh báo cáo trong doanh nghiệp của bạn.

Thông tin khóa học

Thông tin chi tiết

DAX – Data Analytics eXpressions là ngôn ngữ chính được sử dụng trong Power BI Desktop, Power Pivot cho Excel, SSAS Tabular models trong Microsoft SQL Server Analysis Services. Khoá học hướng tới người sử dụng Power BI, Power Pivot cho Excel, và Analysis Services muốn học và thành thạo ngôn ngữ DAX.

Mục tiêu của khoá học là truyền đạt tất cả những chức năng của DAX, những khái niệm trong DAX, cách viết công thức DAX để giải quyết những vấn đề trong các hoàn cảnh báo cáo trong doanh nghiệp của bạn. Chi tiết về nội dung học, mời bạn xem cụ thể trong phần danh sách bài học. Do Power BI vẫn đang là một sản phẩm đang được Microsoft phát triển, nên nội dung của khoá học sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi khi Microsoft có những cập nhật mới cho Power BI cũng như ngôn ngữ DAX.

Danh sách bài học
Chuẩn bị vào học
 • 0000 – Đọc kỹ trước khi bắt đầu
 • 0001 – Cài đặt SQL Server
 • 0002 – Restore database backup vào SQL Server
Chương 01
 • 0100 – DAX là gì?
 • 0101 – Nhắc lại kiến thức về Data Model
 • 0102 – Nhắc lại kiến thức về Data Model, Tables, Relationships
 • 0103 – Cross filter direction, hướng của filter, mối quan hệ giữa các bảng trong data model
 • 0104 – Từ bảng tính Excel tới công thức DAX đầu tiên trong Power BI
 • 0105 – Giới thiệu về DAX Iterators, ví dụ hàm SUMX
 • 0106 – Tầm quan trọng của lý thuyết khi làm việc với DAX
Chương 02 – Giới thiệu về ngôn ngữ DAX
 • 0201 – Bắt đầu với DAX, cách tham chiếu tới bảng và cột
 • 0202 – Best practice, quy ước khi tham chiếu tới measure và tham chiếu tới cột
 • 0203 – Comment, ghi chú trong DAX Code
 • 0204 – Các kiểu dữ liệu trong DAX
 • 0205 – Các toán tử sử dụng trong DAX
 • 0206 – Bảng trong DAX (Anonymous table)
 • 0207 – Conditional Statements – Hàm IF trong DAX
 • 0208 – Calculated Column
 • 0209 – Measure
 • 0210 – Calculated Column vs Measure, khi nào dùng Measure, khi nào dùng Calculated Column
 • 0211 – Giới thiệu về biến số trong DAX – Variables
 • 0212 – Một số lỗi thường gặp trong biểu thức DAX
 • 0213 – Xử lý lỗi cơ bản trong biểu thức DAX
 • 0214 – Cách chủ động tạo ra lỗi trong DAX để kiểm soát kết quả tính toán
 • 0215 – Các hàm đếm (COUNT) cơ bản trong Power BI DAX
 • 0216 – Các hàm Logic (Logical functions) trong DAX
 • 0217 – Các hàm thông tin
 • 0219 – Các hàm toán học
 • 0220 – Các hàm xử lý chuỗi
 • 0221 – Một số hàm mới trong DAX
 • 0222 – Các hàm ngày tháng và thời gian
 • 0223 – Hàm RELATED
 • 0224 – Hàm RELATEDTABLE
Chương 03 – Giới thiệu cơ bản về các hàm sử dụng cho bảng
 • 0301 – Giới thiệu về table functions
 • 0302 – Làm việc (thêm) với DAX Studio
 • 0303 – Tìm hiểu về hàm FILTER
 • 0304 – Best Practice khi sử dụng hàm FILTER
 • 0305 – Giới thiệu hàm ALL, tính toán tỉ lệ đóng góp vào portfolio sản phẩm
 • 0306 – Hàm ALL với tham số là cột trong bảng
 • 0307 – Bài tập ứng dụng kiến thức đã học
 • 0308 – Giải bài tập 0307
Chương 04 – Hiểu về ngữ cảnh tính toán trong DAX (Evaluation Context in DAX)
 • 0401 – Evaluation context trong DAX
 • 0402 – Filter context
 • 0403 – External Filter Context vs Internal Filter Context
 • 0404 – Hàm VALUES vs hàm ALL và Filter Context
 • 0405 – Minh hoạ Filter Context dễ hiểu với Pivot Table
 • 0406 – Hàm CALCULATE, hiểu về tham số filter trong hàm CALCULATE
 • 0407 – Hàm CALCULATE, boolean filter expression và những lưu ý
 • 0408 – Hàm CALCULATE, thay đổi ngữ cảnh lọc với hàm ALL
 • 0409 – Row Context
 • 0410 – Tính ngày gần nhất một sản phẩm được đặt hàng
 • 0411 – Sử dụng RELATED
 • 0412 – Hàm FILTER và Row Context
 • 0413 – Một số hàm lặp, hàm X trong DAX
 • 0414 – Hàm ALL vs Hàm ALLEXCEPT
 • 0415 – Hàm ALLSELECTED
 • 0416 – Pattern 01 – Running Total, luỹ kế, cộng dồn dữ liệu theo thời gian
 • 0417 – Concept về Iterators trong DAX
 • 0418 – Hiểu về cách hoạt động của các hàm lặp Iterators một cách trực quan
 • 0419 – Filter Context vs ALL
 • 0420 – Fill in the blank, bài tập điền vào vị trí còn thiếu luyện tập Iterators
 • 0421 – SUM vs SUMX
 • 0422 – Phân tích chi tiết về FILTER Iterators trong DAX
 • 0423 – Chi tiết về Filter function và ALL table function
 • 0424 – Filter phiên bản ngắn gọn
 • 0425 – Table Derivation, chi tiết minh hoạ bằng ALL và VALUES trong DAX
 • 0426 – Context Transition
 • 0427 – Những lưu ý khi sử dụng Context Transition
Chương 05 – Hàm Calculate
 • 0501 – Hàm CALCULATE
 • 0502 – Giới thiệu hàm CALCULATE
 • 0503 – Ví dụ về hàm CALCULATE
 • 0504 – KEEPFILTERS và CALCULATE
 • 0505 – KEEPFILTERS
 • 0506 – Chú ý khi sử dụng hàm CALCULATE
Chương 06 – Time intelligence
 • Time Intelligcen function trong DAX
 • 0602 – Xây dựng bảng Date trong DAX
 • 0603 – Hiểu về hàm Time Intelligence
 • 0604 – Sử dụng Mark as Date Table
 • 0605 – Các hàm Time Intelligence cơ bản.
Giảng viên khóa học
Nguyễn Đức Thanh | LinkedIn
Kinh nghiệm
 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation
Khách hàng tư vấn
 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP
Học vấn
 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)

Khóa học liên quan

Tất cả về ngôn ngữ DAX trong Power BI bạn cần biết
1.999.000VND