Google Sheets :

cach-chay-macro-trong-google-sheets

Cách chạy Macro trên Google Sheets

Google Sheets có thể chạy được Macros, nhưng không phải là Macro của Excel VBA mà là Macro với ngôn ngữ đặc trưng của Google App, đó là Google App Script. Để học cách làm thế nào để chạy được Macro trên …
macro-huu-ich-trong-google-sheets

10 đoạn macros hữu ích cho Google Sheets

Nếu công việc của bạn hay phải sử dụng Google Sheet để làm việc, có những lúc, bạn sẽ ước làm thế nào để chúng ta có thể tự động hóa Google Sheet tránh làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm …