1 công thức ra 1 bảng lịch trong Excel 365

Trước đây, Học Excel Online đã từng có một bài viết về một công thức google sheets để tạo ra một bảng lịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo ra một lịch trong phiên bản Excel 365 chỉ với duy nhất một công thức nhé.

Tạo bảng lịch trong Excel 365 chỉ với một công thức

Công thức được sử dụng tại:

Để sử dụng công thức, đầu tiên ta cần chuyển dấu ngăn cách trong công thức về dấu phẩy (,) trong trường hợp máy tính của các bạn sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách. Cách chuyển bạn có thể tham khảo trong bài viết này.

Tiếp đó, ta thiết lập năm tại ô A1. Chẳng hạn như 2020.

Cuối cùng, copy toàn bộ công thức và paste vào 1 ô bất kỳ (chẳng hạn A3) và ấn Enter. Thu hẹp khoảng cách các cột để thấy được thành quả.

lich-trong-Excel-365

 

Một công thức khác ngắn hơn được bổ sung từ anh Nguyễn (D.Nguyen):

=LET(x,ROW(1:13)-1,y,COLUMN(A1:AQ1),IF(x=0,IF(y=1,"",TEXT("1/1/2018"+y-2,"DDD")),IF(y=1,TEXT(DATE(A1,x,y),"mmmm"),TEXT(WORKDAY.INTL(DATE($A$1,x,1)+1,-1,"1111110")-2+y,"[<"&DATE($A$1,x,1)&"]"""";[>"&DATE($A$1,x+1,0)&"]"""";DD"))))

Đọc thêm các bài viết tương tự về lịch:

1 công thức ra 1 lịch trong Google Sheets

Lịch vạn niên trong Excel

Lịch vạn niên trong Excel KHÔNG VBA, ADD-IN

Lưu trữ trong Outlook


Khóa học mới xuất bản