fbpx

Power Query :

chỉnh sửa truy vấn power query

Power Query – Chỉnh sửa truy vấn

Trong phần này của loạt bài viết về Power Query, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chỉnh sửa truy vấn Power Query. Ở một bài viết trước mình đã hướng dẫn sơ qua, nhưng bây giờ Học Excel Online sẽ giúp …

POWER QUERY – UNPIVOT dữ liệu

Bố cục dữ liệu chính xác cho Excel để sử dụng? Bài viết này của Học Excel Online sẽ cung cấp câu trả lời tốt cho câu hỏi đó, bằng cách hướng dẫn chi tiết các Unpivot dữ liệu mời các bạn …
Tìm hiểu về Power Query avt

Tìm hiểu về Power Query

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu bạn những thông tin về Power Query. Power Query là một công cụ hữu ích cho các công cụ phân tích dữ liệu, xử lý và lập các báo cáo. Vì vậy, …