Excel VBA :

Cách làm comment nổi bật trong Code VBA

Mặc định thì trình soạn thạo VBA trong Office của Microsoft cho chúng ta giao diện khá xấu, đặc biệt khi chúng ta sử dụng tính năng chú thích cho code (comment). Như hình mình hoạ bên dưới, một cách mặc định …

Kỹ năng cần thiết cho kế toán tiền lương

Công tác “kế toán tiền lương” trong doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc, thái độ làm việc của người lao động. Trong những công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, Power Point thì Excel …