Excel cơ bản :

Cách sắp xếp một Pivot Table trong Excel

Bạn có thể sắp xếp một pivot table trong Excel theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Điều này giúp cho bạn có thể nhanh chóng nhận ra được những hàng hoặc cột chứa giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Cách đơn …
cac-ham-moi-trong-excel-2016

CÁC HÀM TÍNH MỚI TRONG EXCEL 2016

  Trong Excel 2016, Microsoft đã giới thiệu với chúng ta một số hàm tính mới. Lưu ý rừng các hàm này không áp dụng với phiên bản Excel 2016 dùng cho Mac. TEXT FUNCTIONS- NHÓM HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN Hàm …