fbpx

Excel cơ bản :

Đếm giá trị khác biệt với hàm COUNTIF

Trong bài viết về hàm SUMPRODUCT: https://blog.hocexcel.online/bi-kip-vo-lam-sumproduct-than-chuong.html, ta đã được thấy ví dụ về việc sử dụng SUMPRODUCT kết hợp COUNTIF để đếm giá trị khác biệt. Dưới đây Học Excel Online sẽ giải thích cùng ví dụ cụ thể để hiểu …
Gửi thư bằng hàm hyperlink trong Excel

Gửi thư bằng Hyperlink trong Excel

Bạn có biết, bạn có thể dễ dàng gửi thư bằng cách sử dụng hàm Hyperlink trong Excel? Nói một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng hàm Hyperlink trong Excel để chuẩn bị nội dung thư và các yếu …