Excel cơ bản :

Cách sử dụng hàm Vlookup Match

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP MATCH. VLOOKUP MATCH là một trong những công thức tra cứu khả dụng trong Microsoft Excel. Bài hướng dẫn này sẽ giả định bạn đã có …

Bạn sẽ làm việc thế nào nếu thiếu Excel?

Có lẽ bộ Microsoft Office nói chung, Excel nói riêng đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta đến nỗi cứ mở máy tính lên là chúng ta mặc định có sẵn Excel để sử  dụng. Tuy nhiên bạn có biết thời kỳ chưa có Excel thì thế giới …