Thủ thuật Excel :

cach-lay-duong-dan-ten-file-ten-sheet

Cách lấy tên file Excel vào 1 cell

Đôi khi trong lúc làm việc với file Excel, chúng ta sẽ cần lấy tên hoặc đường dẫn tới file đó và ghi nội dung này vào trong một cell của Excel. Rất may, trong Excel có 1 hàm giúp chúng ta …
vi-tri-form-tren-desktop

Về Màn hình đôi và Form người dùng

Form người dùng có chứa biến giá trị StartupPosition, quy định về vị trí xuất hiện của form. Mặc định giá trị này sẽ được đặt là 1 (CenterOwner), có nghĩa là mẫu form sẽ được xuất hiện ở chính giữa màn …