fbpx

Thủ thuật Excel :

loc-du-lieu-co-ban-trong-excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lọc dữ liệu trong Excel theo các cách khác nhau: cách tạo bộ lọc cho giá trị ký tự, chữ số, ngày tháng năm, cách sử dụng bộ lọc để tìm kiếm, và …