fbpx

Excel nâng cao :

Tìm hiểu về Power Query avt

Tìm hiểu về Power Query

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu bạn những thông tin về Power Query. Power Query là một công cụ hữu ích cho các công cụ phân tích dữ liệu, xử lý và lập các báo cáo. Vì vậy, …
power-query-lam-moi-du-lieu

POWER QUERY – LÀM MỚI DỮ LIỆU

Trong loạt bài trước về Power Query chúng ta đã tìm hiểu cách đưa dữ liệu về dạng chuẩn từ các định dạng tệp khác nhau và tải nó vào Excel. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách …