Excel nâng cao :

Cách sửa ngày sai trong Excel

Bạn nhận được file của người khác làm, nhập ngày tháng năm không đúng quy chuẩn. Và cần phải sửa lại đồng loạt, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để sửa lỗi ngày sai? Như trong ảnh, chúng ta sẽ …