Tài nguyên :

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn  cách …

Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo

Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một chủ đề mà chúng ta thường được nghe qua: ” Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo” Chỉ cần nghĩ ngược lại một chút là “Tại sao nghèo mà vẫn học giỏi” Ở đây chúng ta thấy khái …