bat-tat-scroll-lock-trong-excel

Cách bật/tắt Scroll Lock trong Excel

Trong Excel, khi bạn nhấn mũi tên Lên và Xuống hoặc mũi tên Trái và Phải, ô chọn sẽ di chuyển. Đôi khi, điều này khá khó chịu, và bạn muốn bật Scroll Lock lên. Ở đây, tôi nói về cách mở …