fbpx

POWER QUERY – UNPIVOT dữ liệu

Bố cục dữ liệu chính xác cho Excel để sử dụng? Bài viết này của Học Excel Online sẽ cung cấp câu trả lời tốt cho câu hỏi đó, bằng cách hướng dẫn chi tiết các Unpivot dữ liệu mời các bạn …