Cách sử dụng hàm Vlookup Match

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP MATCH. VLOOKUP MATCH là một trong những công thức tra cứu khả dụng trong Microsoft Excel. Bài hướng dẫn này sẽ giả định bạn đã có …

Cách xử lý hóa đơn đã lập nhưng sai

I. Căn cứ pháp lý A. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 …