Cách sắp xếp một Pivot Table trong Excel

Bạn có thể sắp xếp một pivot table trong Excel theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Điều này giúp cho bạn có thể nhanh chóng nhận ra được những hàng hoặc cột chứa giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Cách đơn …