Hàm tính Giai thừa trong Excel

Trong quá trình học phổ thông chúng ta chắc hẳn đã học qua và biết cách tính giai thừa rồi phải không nào, nếu như bạn đã quên thì hãy cùng Hoc Excel Online xem lại về giai thừa vào trong Excel thì chúng ta có thể …

Hàm ISFILTERED trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm ISFILTERED giúp xác định xem cột mà bạn muốn kiểm tra có đang trong trạng thái áp dụng bộ lọc hay không. + Nếu cột đó đang áp dụng Filter trực tiếp: kết quả là TRUE. + Nếu không lọc trực tiếp tại cột đó mà bị ảnh …

Hàm FILTERS trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm FILTERS giúp trả về các giá trị mà có thể sử dụng trực tiếp để lọc trong cột được chỉ định. Cách dùng / cấu trúc FILTERS( <Tên cột> ) Tham số <Tên cột> : Cột cần xác định các giá trị có thể dùng để lọc …