Hàm COUNTAX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm COUNTAX dùng để đếm kết quả không phải là ô trống dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng. Hoạt động giống hàm COUNTA, tuy nhiên nó được sử dụng để đếm các hàng không trống mà các hàng đó là kết quả tạo ra từ 1 biểu …

Hướng dẫn cách viết hàm SUMIFS trong VBA

Hàm SUMIFS là một trong những hàm khá thông dụng trong Excel. Hàm có chức năng tính tổng theo nhiều điều kiện. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách viết hàm SUMIFS trong VBA xem có điều gì đặc biệt không nhé. Cách gán …