Hướng dẫn cách viết hàm SUMIFS trong VBA

Hàm SUMIFS là một trong những hàm khá thông dụng trong Excel. Hàm có chức năng tính tổng theo nhiều điều kiện. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách viết hàm SUMIFS trong VBA xem có điều gì đặc biệt không nhé. Cách gán …
hàm hlookup

Hướng dẫn hàm HLOOKUP trong Excel

Hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Chữ H trong tên …