Python cơ bản cho người mới bắt đầu

199.000VND

dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)
@ Học Excel Online | DTNguyen.business
Mô tả
 • Kiến thức cơ bản nhất để có thể bắt đầu với Python
 • Bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Python, các cấu trúc của ngôn ngữ
 • Các kiểu dữ liệu thường dùng trong Python

Thông tin khóa học

Thông tin chi tiết

​Python cơ bản cho người mới bắt đầu

 • Kiến thức cơ bản nhất để có thể bắt đầu với Python
 • Bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Python, các cấu trúc của ngôn ngữ
 • Các kiểu dữ liệu thường dùng trong Python

Không yêu cầu kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu. Khóa học nền tảng cho khóa học Lập trình tương tác Python Excel chìa khóa tối ưu công việc

Danh sách bài học
 • 01 Cài đặt Python và Pycham IDE
 • 02 Comment code trong Python
 • 03 Khai báo biến cơ bản trong Python
 • 04 Sử dụng Input Prompt để lấy dữ liệu từ bàn
 • 05 Làm việc với Numbers trong Python
 • 06 Làm việc với String trong Python
 • 07 Làm việc với Boolean trong Python
 • 08 Làm việc với List trong Python
 • 09 Làm việc với các toán tử trong Python
 • 10 Làm việc với Tuple trong python
 • 11 Làm việc với Set trong Python
 • 12 Làm việc với dictionary trong Python
 • 13 Câu lệnh rẽ nhánh IF ELIF ELSE trong Python
 • 14 Vòng lặp for trong Python
 • 15 Vòng lặp while loop trong Python
 • 16 Làm việc với function trong Python
 • 17 Luyện tập vòng lặp For và câu điều kiện IF
Giảng viên khóa học
Nguyễn Đức Thanh | LinkedIn
Kinh nghiệm
 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation
Khách hàng tư vấn
 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP
Học vấn
 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)

Khóa học liên quan

Python cơ bản cho người mới bắt đầu
199.000VND