preview

Tài liệu

Khoá học Online:

 1. Học Excel, Có Việc Ngay: https://blog.hocexcel.online/khoa-hoc-excel-co-ban
 2. Hãy để VBA giúp bạn: https://blog.hocexcel.online/khoa-hoc-lap-trinh-vba-trong-excel
 3. Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
 4. Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
 5. Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201
 6. VBA-Pro, lập trình ứng dúng với VBA nâng cao: https://www.hocexcel.online/vba201

Đây sẽ là kho tài liệu về tin học văn phòng, Excel, Word, PowerPoint miễn phí liên tục update dành cho các bạn

Bạn có thể để lại email bằng cách bấm vào link này để nhận thông báo khi có tài liệu mới được bổ sung.

Download tài liệu Excel miễn phí

 

 1. Giáo trình Microsoft Ehàngxcel 2010 cơ bản
 2. Công thức và hàm trong Excel từ phiên bản 1997 – 2013
 3. 200 phím tắt Excel trên 1 mặt giấy A4
 4. Giáo trình Excel bằng video toàn tập
 5. Tất cả về hàm SUMPRODUCT
 6. Ebook để bắt đầu VBA đơn giảngiản trong Excel
 7. Kỹ thuật lọc nhiều điều kiện trong Excel Tham khảo khoá học: https://hocexcel.online
 8. Thủ thuật Excel Ebook
 9. Bắt đầu nhanh chóng với Excel 2013
 10. Tạo một dashboard nhanh chóng với Pivot Chart và Slicer
 11. Từ điển tất cả các hàm trong Excel
 12. Giáo trình Excel (400mb)
 13. Bài tập Excel
 14. Bài tập Excel luyện Tết
 15. Tài liệu chứng chỉ MOS
 16. Bài tập Excel tổng hợp và đề thi thử

mật khẩu download: dtnguyen.business

Download tài liệu Word miễn phí

 1. Giáo trình Word(256mb)

Download tài liệu Excel / VBA miễn phí

 1. Tất cả về Macro 4.0  
  mật khẩu download: dtnguyen.business

Power Point

 1. Cực kì nhiều Flat Icons cho bài thuyết trình của bạn