Power Query – Xử lý dữ liệu báo cáo CSV xuất từ Facebook Page

Power Query – Xử lý dữ liệu báo cáo CSV xuất từ Facebook Page

Dữ liệu báo cáo CSV xuất từ Facebook Page hoặc một số hệ thống khác thường không ở định dạng phù hợp với việc làm báo cáo của chúng ta. Trong bài viết và video chia sẻ này, Thanh sẽ cùng các bạn xử lý một trường hợp cụ thể về việc chuyển dữ liệu xuất từ báo cáo Facebook ở dạng một cột sang nhiều cột tương ứng với mỗi cột là một chỉ số của Facebook Page.

Các bạn có thể download file dữ liệu mẫu tại đường link này:

Link: Download – 40554

Mật khẩu: nguyenducthanh

(Để download file dữ liệu mẫu, các bạn hãy click vào link, sau đó nhập mật khẩu nhé.)

Các nội dung trong video dựa trên kiến thức cơ bản tại khoá học: Trọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu

Hướng dẫn xử lý dữ liệu báo cáo xuất từ Facebook Page:

YouTube video