Lấy giá chứng khoán, cổ phiếu từ sàn về Power BI, Power Query

Trong video ngắn này, Thanh sẽ hướng dẫn các bạn lấy giá chứng khoán, giá cổ phiếu từ sàn giao dịch chứng khoán HOSE về Excel hoặc Power BI sử dụng công cụ Power Query

YouTube video

Hi vọng qua video ngắn này, bạn sẽ có thể có được nguồn dữ liệu đầy đủ, cập nhật và chính xác để có thể tạo ra được những Dashboard giúp theo dõi hiệu quả Portfolio đầu tư của bạn.


Khóa học mới xuất bản