Làm việc năng suất hơn, tự động hóa công việc với Google Apps Script

1.499.000VND

dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)
@ Học Excel Online | DTNguyen.business
Mô tả
 • Nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Google Apps Script
 • Tự động hoá những thao tác cơ bản, tương tác được với một số dịch vụ trực tuyến của Google, đặc biệt là Google Sheets
 • Hiểu và áp dụng Google Apps Script linh hoạt cho các trường hợp tự động hoá giữa các phần mềm của Google
 • Làm việc năng suất hơn, tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại hoặc những công việc không xử lý được theo cách bình thường trên Google Sheets
 • Nắm vững nền tảng kiến thức vững chắc cho việc nghiên cứu và mở rộng thêm khả năng sử dụng ngôn ngữ Google Apps Script

Thông tin khóa học

Thông tin chi tiết

Google Apps Script là nền tảng giúp bạn tự động hoá và mở rộng tính năng, kết nối giữa các công cụ của Google (Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Mail, Google Calendar, Google Drives, …). Không những thế, với sự tích hợp mạnh mẽ của công cụ này, việc sử dụng Google Apps Script để mở rộng và trao đổi dữ liệu với các hệ thống bên ngoài Google cũng rất dễ dàng và đơn giản.

Khoá học Làm việc năng suất hơn, tự động hoá công việc với Google Apps Script được xây dựng hướng tới người dùng đã có kiến thức cơ bản với bộ công cụ online của Google đặc biệt là Google Sheets và muốn:

 • Nâng cấp khả năng sử dụng công cụ của mình với ngôn ngữ lập trình Google Apps Script để tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại.
 • Mở rộng tính năng của các công cụ trong bộ sản phẩm của Google trong trường hợp những tính năng sẵn có chưa đáp ứng được nhu cầu.
 • Điều khiển luồng trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng  trong bộ công cụ của Google và kể cả các công cụ khác (Ví dụ: Gửi thư email sử dụng Gmail với dữ liệu từ Google Sheets, tự động sao lưu dữ liệu định kỳ Google Sheets và lưu vào thư mục trên Google Drives, …)
 • Sử dụng Google Apps Script để tương tác với các hệ thống online khác.

Khoá học này sẽ tăng cường khả năng làm việc của bạn với những phần mềm yêu thích của Google như Calendar, Docs, Drive, Gmail, Sheets và Slides. Apps Script sẽ giúp bạn làm nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn trong thời gian ngắn hơn. Nội dung khoá học được thiết kế chi tiết, kỹ càng cho người chưa bao giờ tiếp cận với ngôn ngữ Google Apps Script. Các đoạn code, các ví dụ đều được trình bày một cách chi tiết, liên quan nhiều trong thực tế sử dụng trong công việc. Khoá học phù hợp hoàn toàn với người học chưa bao giờ tiếp cận với Google Apps Script, hoặc người học đã thử Google Apps Script, nhưng kiến thức rời rạc, chưa có hệ thống và gặp khó khăn trong việc phát triển thêm kiến thức của mình.

Tự động hoá, thêm nhiều chức năng tự tạo, sử dụng dữ liệu từ Google Sheets, tạo Documents, tương tác với emails, tạo báo cáo, … bạn có thể làm được tất cả những việc đó với Google Apps Script.

Khoá học còn đi kèm với các công cụ được chuẩn bị sẵn bởi giảng viên Nguyễn Đức Thanh để người học có thể có trải nghiệm học tập tốt nhất. (Bởi vì đôi khi thời gian chờ code chạy và để thực thi một đoạn code trên Google Apps Script sẽ lâu, ở đây, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đi kèm để có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất, sau đó áp dụng lại vào Google Apps Script)

Khoá học bao gồm:

Kiến thức chung

 • Kiến thức về Google Apps Script
 • Trình soạn thảo Google Apps Script
 • Chi tiết về ngôn ngữ Google Apps Script
 • Tương tác với người dùng thông qua các công cụ message box, dialog, …

Kiến thức về Spreadsheet – Google Sheets

 • Tương tác với Google Sheets (Thêm, sửa xoá, đọc một tài liệu Google Sheets)
 • Tương tác với bảng tính trong Google Sheets (Tạo mới, sửa, xoá, cập nhật thông tin, ẩn, hiện …)
 • Tương tác với đối tượng Range trong Google Sheets

Kiến thức về Google Drive – DriveApp

Kiến thức về Gmail – GmailApp

Ví dụ về sản phẩm mà Google Apps Script có thể giúp bạn tạo ra:

Danh sách phụ thuộc nhau N cấp, số cấp độ phụ thuộc nhau có thể thay đổi linh hoạt, dễ dàng, nhanh chóng, không cần công thức, không cần chỉnh sửa code phức tạp.

YouTube video

YouTube video

Yêu cầu trước khi tham gia khoá học

 • Máy tính có trình duyệt Google Chrome và có kết nối mạng Internet
 • Tài khoản Google
 • Biết sử dụng cơ bản Google Sheets

Nội dung khoá học

Chương 01
 • Tài liệu kèm theo khoá học, chuẩn bị vào học
 • Dropdown nhập dữ liệu tỉnh thành phố, quận huyện, phường xã trên Form
Chương 02
 • 0200 – Record Macro
 • 0201 – Nói xin chào với Google Apps Script
 • 0202 – Chạy code GAS từ Google Sheets
 • 0203 – Bài tập luyện tập 1
 • 0204 – Bài học từ bài tập 0203
Chương 03
 • 0300 – Khái niệm về biến số trong GAS
 • 0301 – Sử dụng Logger để học GAS hiệu quả hơn
 • 0302 – Dữ liệu kiểu Number trong GAS
 • 0303 – Dữ liệu kiểu String trong GAS
 • 0304 – Dữ liệu kiểu Boolean (logic) trong GAS
 • 0305 – Dữ liệu kiểu null, undefined trong GAS
 • 0306 – Dữ liệu kiểu Object trong GAS
 • 0307 – Cách kiểm tra một biến thuộc kiểu dữ liệu gì
 • 0308 – Bài tập
Chương 04
 • 0400 – Tương tác với người dùng
 • 0401 – Người dùng đã lựa chọn nút nào trên thông báo của phần mềm
 • 0402 – Hỏi thông tin từ người dùng và lưu trữ thông tin này vào biến
 • 0403 – Bài tập tổng kết chương
 • 0404 – Tự tạo Menu trên thanh công cụ của Google Sheets
Chương 05
 • 0500 – Type conversion, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • 0501 – Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu String
 • 0502 – Type conversion, Numeric conversion
 • 0503 – Type conversion, Boolean conversion
Chương 06
 • 0600 – Sự so sánh – so sánh giá trị số
 • 0601 – Sự so sánh – so sánh giá trị kiểu chuỗi
 • 0602 – Sự so sánh – so sánh giá trị giữa các kiểu dữ liệu khác nhau
Chương 07
 • 0700 – Nếu __ thì __ , lựa chọn, cấu trúc IF trong GAS
 • 0701 – Nếu __ thì __, còn không thì __ if else trong GAS
 • 0702 – Nếu __ thì __, nếu __ thì __, còn lại thì __, if, else if, else trong GAS
 • 0703 – Bài tập thực hành
 • 0704 – Nếu thì một cách ngắn gọn
 • 0705 – Các toán tử logic &&, và ! trong GAS
 • 0706 – switch case có thể thay cho cấu trúc IF ELSE
Chương 08
 • 0800 – Tự động hoá nhờ vòng lặp – while loop
 • 0801 – Bài tập
 • 0802 – Bài tập while loop
 • 0803 – Do While Loop trong GAS
 • 0804 – For loop trong GAS
 • 0805 – Bài tập
 • 0806 – Debugging – phát hiện lỗi và sửa lỗi GAS
 • 0807 – Continue, bỏ qua vòng lặp
Chương 09
 • 0900 – Giới thiệu kiểu dữ liệu mảng trong GAS
 • 0901 – Một số phương thức cơ bản để làm việc với mảng
 • 0902 – Sử dụng vòng lặp với mảng trong GAS
 • 0903 – Một vài chú ý với thuộc tính length của mảng trong GAS
Chương 10
 • 1000 – Tương tác với Google Apps Script
 • 1001 – Tương tác với bảng tính trong GAS
 • 1002 – Copy sheet từ file này qua file khác
 • 1003 – Tương tác với Spreadsheet
 • 1004 – Chia sẻ của Thanh cho các bạn để học Google Apps Script hiệu quả hơn
 • 1005 – Tương tác với Columns, Rows sử dụng SpreadsheetApp
 • 1006 – Tham chiếu tới Range bằng A1Notation
 • 1007 – Tham chiếu tới Range bằng cách khác
 • 1008 – Truy cập vào từng thành phần trong mảng tạo ra bởi getValues
 • 1009 – Cách điền dữ liệu vào Range với setValues
 • 1010 – Bài tập
Chương 11
 • 1100 – Ôn tập kiến thức về mảng trong Google Apps Script
 • 1101 – Mảng 2 chiều
 • 1102 – Function trong Google Apps Script
 • 1103 – Tự viết custom function trong Google Apps Script để sử dụng trên Sheet
 • 1104 – Bài tập về mảng
 • 1105 – Sử dụng map với kiểu Array
 • 1106 – Filter method với Array
 • 1107 – Tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong 1 cột cụ thể
Chương 12
 • Project 01 – Xử lý dữ liệu sử dụng Google Apps Script
 • Project 02 – Quản lý dữ liệu khách hàng đơn giản
 • Project 03 – Tách dữ liệu 1 sheet ra nhiều sheets
 • Project 04 – Gửi emails tới nhiều người theo điều kiện
Chương 13
 • 1300 – Liệt kê files trong 1 thư mục Google Drive
 • 1301 – Tạo thư mục sử dụng Google Apps Script
 • 1302 – Tạo thư mục và file sử dụng Google Apps Script
Chương 14
 • 1400 – Gửi mail cơ bản với GmailApp
 • 1401 – Gửi mail nâng cao với MailApp
Chương 15 – Các dự án, sẽ được thêm dần vào đây
 • 1501 – Cách khoá vùng không cho chỉnh sửa trong Google Sheets
 • 1502 – Source Code cho 1501
  1503 – Rút gọn URL với Google Apps Script trong Google Sheets qua API
  1504 – Danh sách phụ thuộc nhau N cấp linh hoạt với Apps Script
Giảng viên khóa học
Nguyễn Đức Thanh | LinkedIn
Kinh nghiệm
 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation
Khách hàng tư vấn
 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP
Học vấn
 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)