fbpx

Hàm Rand :

Hàm RAND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RAND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm RAND giúp trả về một số ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ …