Sự khác nhau giữa hàm COLUMNS và hàm COLUMN trong Excel

Đôi khi, trong Excel, chúng ta sẽ nhiều lần nhầm lẫn giữa 2 hàm COLUMN và COLUMNS, vậy làm sao để phân biệt được chúng khác nhau như thế nào?

1/ Chức năng:

  • Hàm COLUMNS: Cho ra số cột trong một vùng dữ liệu cho trước.
  • Hàm COLUMN: Cho ra số thứ tự cột của 1 ô trong Excel tính từ cột đầu tiên là cột A của bảng tính Excel.

2/ Cú pháp:

  • Hàm COLUMNS: =COLUMNS(array) với array là vùng dữ  liệu cho trước.
  • Hàm COLUMN: =COLUMN[reference] với reference là ô tham chiếu.

3/ Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu sau:

  • Hàm COLUMNS, dùng công thức: =COLUMNS(B4:D36), được kết quả như sau.

  • Hàm COLUMN, với ô tham chiếu là ô C8, dùng công thức: =COLUMN(C8)

Một số bài viết có thể bạn quan tâm

Bài tập hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF với một số hàm trong Excel

Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Hàm COUNTBLANK, hướng dẫn sử dụng hàm countblank trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm DAYS360 trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản