Bài tập về hàm DSUM trong Excel

Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel mà được rất nhiều người sử dụng để tính tổng một cách chính xác và nhanh chóng. Cú pháp: =DSUM(Database, Field, Criterial) Trong đó:
  • Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề.
  • Field: Địa chỉ của trường cần tính tổng.
  • Criterial: Điều kiện để tính tổng.
Xem thêm: các hàm cơ bản trong Excel
Ví dụ Cho bảng số liệu sau, dùng hàm DSUM để tính toán.
  • Tính tổng số lượng hàng Hòa Phát được mua, dùng công thức: =DSUM(A3:E8;C3;F2:G3)
  • Tính tổng tiền mua hàng từ hãng Tuấn Kiệt, dùng công thức: =DSUM(A3:E8;E3;F2:G3)
Một số bài viết bạn có thể quan tâm Hàm EDATE, hướng dẫn sử dụng hàm EDATE trong Excel Chức năng và cú pháp hàm FREQUENCY trong Excel Sự khác nhau giữa hàm COLUMNS và hàm COLUMN trong Excel Hàm COUNTBLANK, hướng dẫn sử dụng hàm countblank trong Excel

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.