Bài tập về hàm DSUM trong Excel

Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel mà được rất nhiều người sử dụng để tính tổng một cách chính xác và nhanh chóng.

Cú pháp: =DSUM(Database, Field, Criterial)

Trong đó:

  • Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề.
  • Field: Địa chỉ của trường cần tính tổng.
  • Criterial: Điều kiện để tính tổng.

Xem thêm: các hàm cơ bản trong Excel

Ví dụ

Cho bảng số liệu sau, dùng hàm DSUM để tính toán.

  • Tính tổng số lượng hàng Hòa Phát được mua, dùng công thức: =DSUM(A3:E8;C3;F2:G3)

  • Tính tổng tiền mua hàng từ hãng Tuấn Kiệt, dùng công thức: =DSUM(A3:E8;E3;F2:G3)

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Hàm EDATE, hướng dẫn sử dụng hàm EDATE trong Excel

Chức năng và cú pháp hàm FREQUENCY trong Excel

Sự khác nhau giữa hàm COLUMNS và hàm COLUMN trong Excel

Hàm COUNTBLANK, hướng dẫn sử dụng hàm countblank trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản