Chức năng và cú pháp hàm FREQUENCY trong Excel

Hàm FREQUENCY trong Excel được dùng để trả về kết quả là một mảng số học, đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó.

Cú pháp: =FREQUENCY(Data_array,Bins_array)

Trong đó:

  • Data_array: Mảng dữ liệu cho trước.           
  • Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ

Trong bảng số liệu dưới đây, tìm tần số xuất hiện của dữ liệu ở mảng Điều kiện trong mảng ĐTB.

  • Dùng công thức: =FREQUENCY(C4:C8;D4:D8)thu được kết quả:

Rất nhiều kiến thức phải không nào? Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Đây là khóa học giúp bạn hệ thống kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết. Hơn nữa không hề có giới hạn về thời gian học tập nên bạn có thể thoải mái học bất cứ lúc nào, dễ dàng tra cứu lại kiến thức khi cần. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản