Hướng dẫn cách dùng hàm DAYS360 trong Excel

Hàm DAYS360 trong Excel là hàm giúp trả về số ngày giữa 2 mốc thời gian. Đây là một hàm thông dụng trong Excel mà bạn cần phải biết để sử dụng Excel trong công việc lẫn học tập.

Cú pháp: =DAYS360(end_date,start_date)

Trong đó:

  • end_date: Là giá trị ngày kết thúc trong khoảng thời gian cần tính ngày. Là giá trị bắt buộc.
  • start_date: Là giá trị ngày bắt đầu trong khoảng thời gian cần tính ngày. Là giá trị bắt buộc.

Chú ý:

  • Nếu giá trị end_datestart_date đều là dạng số thì hàm DAYS sẽ dùng End_dateStart_date để tính số ngày.
  • Nếu 1 trong 2 giá trị end_datestart_date là dạng văn bản thì đối số đó sẽ được dùng hàm DATEVALUE(date_text) để chuyển sang định dạng ngày rồi mới bắt đầu tính toán.
  • Nếu các giá trị end_datestart_date là những giá trị dạng số nằm ngoài phạm vi của những ngày hợp lệ thì hàm DAYS trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu các giá trị end_datestart_date là những chuỗi không thể phân tích thánh ngày hợp lệ thì hàm DAYS trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem ngay: các hàm thường dùng trong excel

Ví dụ

1/ Tính số ngày ở lại khách sạn trong thời hạn công tác của một vị khách.

2/ Tính thời gian làm việc của mỗi nhân viên trong công ty, dùng công thức: =DAYS360(C3;D3)/365 (Vì 1 năm có 365 ngày)

Các bài viết bạn có thể quan tâm

Tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm – hàm DATEDIF trong Excel

Định dạng Ngày Tháng Năm trong Excel đúng cách

Hướng dẫn định dạng số thành phân số trong excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản