Tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm – hàm DATEDIF trong Excel

Nội dung chính


Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa hầu hết các thông tin về bài viết hôm nay.

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian là 7/14/2010 10:35:156/9/2015 15:30:00 được lưu ở lần lượt ô A2B2.

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel:

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Xem thêm: Tổng hợp các kiến thức về Excel nâng cao

Khoá học excel cơ bản đến nâng cao dành cho người đi làm

Tính số phút hai thời điểm trong Excel:

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel:

 

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên chúngt a sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

Tính số năm giữa hai thời điểm trong Excel:

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả là 4

Xem thêm: Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được kết quả là 58

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được kết quả là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho mọi trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những bài viết thế này

Tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm

Chúng ta dùng công thức sau

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận được kết quả như mong muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian

Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:
=TEXT(<giá trị cần định dạng>, <định dạng>)
Tham số thứ nhất rõ ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:
  1. Tính số giờ giữa 2 thời điểm:
    =TEXT(B2-A2,"h")
  2. Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:
    = TEXT(B2-A2,"h:mm")
  3. Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm
    =TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")

Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình. Hiện nay blog học excel online đang có rất nhiều các khóa học excel cơ bản với cách chuyên gia hướng dẫn có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hướng dẫn và chỉ bảo các bạn từng chi tiết về cách sử dụng thành thạo Excel để có thể áp dụng vào học tập cũng như công việc của mình. Mọi chi tiết về thông tin khóa học mời các bạn xem tại đây:

Khoá học excel cơ bản đến nâng cao dành cho người đi làm