Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Hàm IF được sử dụng khá nhiều trong công việc tính toán của Excel. Nó cực kì thông dụng và cần thiết khi làm việc với bảng tính.  Cùng xem Học Excel Online giải một vài bài tập với hàm If và hàm Rank nào

Dưới đây là bài tập mô phỏng cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau.

Xét ví dụ sau.

1/ Sử dụng phương pháp lồng nhiều hàm IF trong một công thức để xếp loại học sinh.

  • Sử dụng công thức: =IF(C3>=9;”Giỏi”;IF(AND(C3<9;C3>=7);”Khá”;IF(AND(C3<7;C3>=5);”Trung Bình”;”Yếu”))) 

2/ Dùng hàm xếp hạng RANK.

  • Sử dụng công thức: =RANK(C3;$C$3:$C$9;0), với dãy truy xuất được cố định lại $…$ bằng cách nhấn F4.

Bộ tài liệu hướng dẫn học excel 2016

 

Một số bài viết bạn có thể quan tâm


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản