Hàm Rank, hàm xếp thứ hạng trong Excel

Trong bảng tính nhiều số liệu, ta có thể sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó, để từ đó biết thứ hạng vị trí của một dòng trong bảng bằng cách sử dụng hàm RANK.

Hàm RANK trong Excel trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số.

Xem nhanh

Cú pháp

=RANK( number, ref, [order])

Trong đó:

Number: Đối số mà bạn muốn tìm thứ hạng cho nó.
Ref: Một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số.
Order: Số chỉ rõ cách xếp hạng. (Order có 2 giá trị là 0 và 1).

*Lưu ý: Nếu Order=0 thì xếp hạng theo thứ tự giảm dần, order =1 thì xếp hàng theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

*Trường hợp này, chọn sắp xếp theo thứ tự giảm dần (Order =0)

 – Muốn tìm thứ hạng của số 6 trong bảng số liệu sau đây, ta dùng hàm RANK. 

=> Kết quả thu được:

*Trường hợp này, chọn sắp xếp theo thứ tự giảm dần (Order =1)

=> Kết quả thu được:

Thế là xong, chúc các bạn thành công.

Để có thể trau dồi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Excel các bạn hãy đăng kí tham gia ngay những khóa học Excel văn phòng với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về Excel sẽ hướng dẫn các bạn một cách tận tình nhất với giá thành cực hấp dẫn.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản