Hàm LCM trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LCM trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm LCM giúp tìm ra bội số chung nhỏ nhất của 2 số.

Cách dùng / cấu trúc

LCM( <Số thứ 1>, <Số thứ 2> )

Tham số

<Số thứ 1>, <Số thứ 2> : Các số nguyên cần tìm bội số chung.

Giá trị trả về

Là một số nguyên. Số này là bội số chung nhỏ nhất của tất cả các số có trong hàm.

Chú ý

Nếu có bất kỳ tham số nào không phải là số nguyên, hàm sẽ trả về lỗi.

Nếu có bất kỳ tham số nào là số âm (số < 0) thì hàm sẽ trả về lỗi.

Nếu tham số là số có phần thập phân, số đó sẽ được làm tròn.

Ví dụ

ham-LCM-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy hàm LCM:

  • Bội số chung nhỏ nhất của 2 và 8 là 8 (số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 số)
  • Với số 2.5 sẽ được làm tròn thành 3 => Bội số chung nhỏ nhất của 3 và 4 là 12.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học trong quá trình sử dụng Power BI cho bạn tham khảo:

  • Hàm DIVIDE : hàm thực hiện phép chia
  • Hàm GCD : hàm tìm ước số chung lớn nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản