Tra cứu và xử lý kí tự với hàm CHAR và CODE trong Excel

Bạn có muốn biết đặc điểm kí tự trong đoạn văn bản của mình là gì? Liệu những gì hiển thị trên màn hình có đúng như bạn nghĩ? Tại sao bạn không thể xóa dấu cách thừa bằng hàm TRIM? Hãy đọc bài viết dưới đây của Học Excel Online để tìm hiểu ngay: Hướng dẫn tra cứu kí tự với hàm CHAR và CODE trong Excel.

Tra cứu kí tự với hàm CHAR và CODE trong Excel

Hàm CHAR và CODE sử dụng bộ mã ký tự theo hệ điều hành (Macintosh đối với MAC và ANSI đối với Windows) để tham chiếu các giá trị tương ứng. Có thể tham khảo bảng mã ANSI và MAC tại đây:

Hàm CHAR trong Excel

Hàm CHAR trả về ký tự được xác định bởi số. Cú pháp của hàm CHAR là:

=CHAR(number)

Trong đó number là số từ 1 đến 255 xác định bạn muốn ký tự nào. Ký tự này nằm trong bộ ký tự mà máy tính của bạn dùng.

Lưu ý: Excel Online chỉ hỗ trợ CHAR(9), CHAR(10), CHAR(13) và CHAR(32) trở lên.

Ví dụ:

Vậy làm thế nào để tìm được con số đại diện cho kí tự của mình? Hãy cùng xem hàm CODE.

Hàm CODE trong Excel

Hàm CODE trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản.

Cú pháp của hàm CODE như sau:

=CODE(text)

Trong đó text là văn bản mà bạn muốn mã của ký tự đầu tiên cho văn bản đó.

Ta sẽ lấy ví dụ từ bảng trên:

Bộ đôi này rất dễ nhớ phải không nào? Nếu các bạn để ý sẽ thấy tại ô B6 và B7, tuy cùng hiển thị là khoảng trống nhưng lại có mã khác hẳn nhau. Xử lí thế nào, hãy đọc bài viết tiếp theo của Học Excel Online: Sử dụng hàm CHAR và CODE xử lí dữ liệu trong Excel.

Xử lí ký tự với hàm CHAR và CODE trong Excel

Ta hãy đến với trường hợp nổi bật nhất về xử lí ký tự: Xử lí khoảng trống. Đây là trường hợp thường gặp khi bạn Copy văn bản từ một nguồn bên ngoài.

Như thế này

Giải pháp đầu tiên ở đây thường được sử dụng để cắt bỏ những khoảng trống thừa là hàm TRIM. Ta hãy xem trong trường hợp này, hàm TRIM sẽ làm việc ra sao nhé:

Ta bắt đầu với công thức =TRIM(A2) sau đó sử dụng thao tác fill để áp dụng cho tất cả các ô còn lại. Tuy nhiên có vẻ như hàm TRIM đang hoạt động không hiệu quả cho lắm? Bởi vì hàm TRIM được thiết kế để loại bỏ ký tự khoảng trắng ASCII 7-bit (giá trị 32) khỏi văn bản.

Tương tự, hàm CLEAN cũng không thể giải quyết được tình huống này.

 

Giải pháp ở đây ta cần sử dụng là tìm và thay thế những khoảng trắng kia bằng khoảng trắng với giá trị 32. Để làm điều này, đầu tiên cần phải xác định chính xác giá trị các khoảng trắng kia bằng hàm CODE: =CODE(” “). Kết quả trả về là con số 160. Tương tự đối với xuống dòng, kí tự thu về là 10.

Tiếp đó, ta tiến hành thay thế toàn bộ giá trị 160 và 10 bằng 32 với sự kết hợp của hàm CHAR và hàm SUBSTITUTE.

=SUBSTITUTE(A2,CHAR(160),CHAR(32))

Bây giờ, hãy sử dụng lại hàm TRIM và thu kết quả:

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan tới các hàm ký tự sau:

Lọc bỏ kí tự trong văn bản

Hàm CONCAT và hàm TEXTJOIN

Hàm LEN đếm kí tự trong Excel

Chúc các bạn học tốt


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản