fbpx

Hàm MID và cách sử dụng hàm MID trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Hàm MID trong Excel được dùng để cắt chuỗi ký tự ở giữa xâu ký tự cho trước. Hiện nay, nó được sử dụng khá phổ biến trong quá trình tính toán và thống kê trên bảng tính Excel.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MID.

Cú pháp

=MID(text,m,n)

Trong đó:

+ text: Chuỗi ký tự.

+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Ví dụ

1/ Lấy  ra 5 ký tự trong chuỗi đã cho bắt đầu từ vị trí số4 với công thức: =MID(B3;4;5).

=> Kết quả:

2/ Tại cột F, lấy ra 1 ký tự, bắt đầu từ vị trí số 4 trong các ô thuộc cột Mã hộ trong bảng số liệu dưới đây.

=> Kết quả:

Chúc các bạn thành công.

Đừng bỏ lỡ bộ tài liệu: Hướng dẫn học Excel cơ bản


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •