Hàm SUBSTITUTE trong Excel, hướng dẫn sử dụng và có ví dụ minh họa cụ thể

Hàm SUBSTITUTE trong Excel giúp thay thế chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về hàm này, bạn hãy cùng Học Excel Online theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cú pháp hàm SUBSTITUTE

=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Trong Đó:

text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
old_text: Văn bản cũ bạn muốn được thay thế
new_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay  thế cho văn bản cũ.
instance_num: vị trí mà văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới

Xem ngay: các hàm thường dùng trong excel

Ví dụ sử dụng của hàm SUBSTITUTE

* Cho bảng dữ liệu, thay thế văn bản cũ thành văn bản mới.

ham-subtitute

 • Thay www.hocexcelonline.com thành hocexcelonline.com, dùng công thức: =SUBSTITUTE(B4;”www.”;””) và được kết quả:

 • Thay Học Excel thành Excel, công thức: =SUBSTITUTE(B5;”Học”;””)

 • Thay Excel thành Word, công thức: =SUBSTITUTE(B6;”Excel”;”Word”)

Dùng hàm SUBSTITUTE trong trường hợp nào

Và lời kết, chúng ta dùng SUBSTITUTE trong trường hợp nào? Rất nhiều áp dụng, tương ứng khi vận dụng hàm.

Nhưng, hãy xem SUBSTITUTE làm được gì nhé!

 1. Tách chữ theo vị trí đầu tiên với LEFT, cuối với RIGHT, bất kỳ vị trí nào với MID:
  Ví dụ bạn có dãy số “55 77 99”, muốn tách bên trái, và bên phải ra thì ta vận dụng hàm LEFT/RIGHT. Còn dấu trừ trừ (–, hai dấu trừ) dùng để chuyển đổi chữ thành số, nếu dữ liệu cần tách là chữ, thì bạn không cần phải có 2 dấu trừ trừ này. Với hàm MID, trước tiên ta ghép vào phía trước một khoảng trắng, để có thể dễ dàng tách ra vị trí mong muốn từ trái sang (index).
 2. Tách cụm chữ giữa các ký tự phân cách:
  Ví dụ ta muốn lấy cụm chữ “123456789” từ cụm sau: 190309-123456789-012345, thì làm thế nào? Đầu tiên, ta ghép một dấu gạch nối vào đầu chuỗi, và mọi việc sẽ đơn giản như sau:
 3. Tách địa chỉ, ra từng phần Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/Thành phố.
  Ủa, sao chỗ này lại là 80? Bạn đã quên 40 con ngựa rồi.
 4. Đếm số lượng từ xuất hiện trong ô, ví dụ như đếm có bao nhiêu Bò, Gà, Chó trong ô.

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản