fbpx

Hàm SUBSTITUTE :

SUBSTITUTE và 40 tên cướp.

Bạn hãy thật kiên nhẫn, đọc hết câu chuyện cổ tích ngày nay sau đây nhé: Thuở xưa, ở vương quốc Excel xa xôi, có hai anh em là T2Column và SUBSTITUTE. T2Column, người anh chiếm đoạt hết của cải tài sản do …

Cách gửi email cá nhân trong Excel

Bằng cách sử dụng Microsoft Outlook, việc gửi thư điện tử từ Excel thông qua macro trở nên tương đối dễ dàng. Chỉ cần tạo một tập tin Outlook và chỉnh sửa dựa trên dữ liệu từ bảng tính là xong. Nhưng nếu …