Hướng dẫn Code VBA để lấy 4 ký tự cuối cùng của chuỗi

Nếu như bạn đã có kiến thức cơ bản về Excel thì chắc hẳn cũng không còn xa lạ gì với những hàm xử lý chuỗi. Thế còn trong VBA thì Microsoft đã cung cấp những gì để giúp ta xử lý chuỗi?, chúng ta có thể đưa các hàm có sẵn trong Excel vào VBA để thực hiện công việc này ko?. Trong bài viết này Hoc Excel Online xin đưa ra một số cách trong VBA để lấy ra 4 ký tự cuối cùng của một chuỗi.

Mở trình soạn thảo VBA

Tại Tab Developer trên thanh Ribbon của Excel bạn tìm đến nhóm Code, tại đó bạn Click vào Visual Basic để hiển thị giao diện của trình soạn thảo VBA,  hoặc có một cách khác nhanh hơn là từ bàn phím bạn ấn tổ hợp phím Alt + F11 thì trình soạn thảo VBA cũng sẽ hiển thị ra cho bạn. Nếu trên thanh Ribbon của bạn không có Tab Developer thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại đây

Code VBA để lấy 4 ký tự cuối cùng của chuỗi

Xử lý chuỗi là một vấn đề rất được nhiều người quan tâm, tuỳ vào những yêu cầu khác nhau trong công việc mà chúng ta cần phải tách chuỗi, gộp chuỗi, nối chuỗi…. Microsoft cũng đã cung cấp cho Excel khá nhiều hàm để hỗ trợ người dùng trong việc xử lý chuỗi có thể nói tới một số hàm phổ biến như RIGHT, LEFT, MID,…

Sử dụng hàm RIGHT

Về cơ bản thì hàm RIGHT trong VBA nó tương tự như trong Excel, cụ thể thì hàm RIGHT trong VBA có cú pháp đơn giản như sau:

RIGHT(String, Length As Long)

Hàm sẽ lấy ra Length ký tự tính từ bên phải sang của String, và Length >=0 nếu không thì VBA sẽ báo lỗi. Ví dụ sau đây sẽ ứng dụng hàm RIGHT trong VBA để lấy ra 4 ký tự bên phải của chuỗi.

Sử dụng hàm MID kết hợp với hàm LEN

Hàm MID RIGHT có cú pháp lần lượt như sau:

MID(String, Strar As Long, [Length])

LEN(Expression)

Hàm MID sẽ lấy ra Length ký tự tính từ vị trí Start trong String (Start Length phải đồng thời là số dương (>=0) nếu không VBA sẽ báo lỗi khi chạy Code)
Hàm LEN sẽ trả về chiều dài của Exprssion mà bạn truyền vào.

Ví dụ sau sẽ thể hiện việc kết hợp 2 hàm này trong VBA để lấy ra 4 ký tự bên phải của chuỗi.

Sử dụng hàm REPLACE trong Excel kết hợp với hàm LEN

Hàm REPLACE trong Excel có cú pháp như sau:

REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

Hàm sẽ thay thế từ ký tự thứ start_num tới ký tự num_chars trong old_text bằng new_text

Trong ví dụ dưới đây ta sẽ kết hợp 2 hàm này vào trong VBA để lấy ra 4 ký tự bên phải của chuỗi.

Sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel kết hợp với hàm LEFT và LEN

Hàm SUBSTITUTE có cú pháp như sau:

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num)

Hàm sẽ thay thế old_text từ vị trí instance_num trở đi trong text bằng new_text

Sử dụng kết hợp 3 hàm này để lấy ra 4 ký tự bên phải của chuỗi bạn có thể xem ví dụ sau đây:

Trên đây là một sốví  dụ trong việc sử dụng Code VBA để lấy ra 4 ký tự cuối cùng của một chuỗi mà Hoc Excel Online gợi ý, bạn có thể lựa chọn và áp dụng hiệu quả trong công việc của mình. Ngoài ra, bạn có thể mở rộng và phát triển thêm để nâng cao thêm khả năng viết Code của bản thân.

Về cách sử dụng các hàm này trong Excel thì bạn có thể tham khảo.


Hàm left và các ứng dụng cực hay của hàm left trong phân tách họ tên

Hàm right và các ứng dụng tuyệt vời của hàm right trong phân xuất ký tự

Hàm mid và cách sử dụng hàm mid trong excel

Cách sử dụng hàm replace trong excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hàm substitute trong excel, hướng dẫn sử dụng và có ví dụ minh họa cụ thể


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản