fbpx

Cách sử dụng hàm REPLACE trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong Excel, người ta thường dùng hàm REPLACE để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, dựa vào số ký tự được chỉ định. 

Cú pháp:

= REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

Trong đó:

 • old_text: chuỗi văn bản cần được xử lý
 • start_num: vị trí bắt đầu tìm cái sẽ thay thế, tính từ bên trái sang
 • num_chars: là số ký tự trong old_text mà ta muốn hàm REPLACE thay bằng new_tex t
 • new_text: là chuỗi mà ta muốn thay cho các ký tự trong old_text.

Tuy nhiên, cái cần lưu ý nhất khi sử dụng hàm REPLACE là làm thế nào đê rxác định start_numnum_chars.

 • Chúng ta dùng hàm FIND() hoặc SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num)
 • Dùng hàm LEN() để xác định số ký tự của chuỗi sẽ được thay thế (num_chars)

Ví dụ:

Nếu muốn thay thế 2007 thành 2010 trong dòng HỌC EXCEL 2007 ta làm như sau:

Dùng công thức: =REPLACE(C4; FIND(“2007”; C4); LEN(“2007”); “2010”)

Kết quả thu được:

Chúc các bạn thành công.


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •