fbpx

hàm CONCATENATE :

ham-concatenate-trong-power-bi-dax

Hàm CONCATENATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm CONCATENATE giúp nối 2 đoạn text lại với nhau thành …