Mẹo nối nội dung giữa các ô tính với nhau bằng hàm Concatenate trong excel

Để kết hợp và gộp tất cả nội dung giữa các ô tính với nhau vào một ô duy nhất, mình thường hay sử dụng hàm CONCATENATE. Nó có vai trò quan trọng trong việc ghép nối các chuỗi văn bản có sẵn thành một chuỗi văn bản đầy đủ, duy nhất.

Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel,  các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Xem nhanh

Cú pháp

=CONCATENATE(Text1;Text2;…)

Trong đó:

Text1: chuỗi cần nối thứ nhất.

Text2: chuỗi cần nối tiếp theo, tối đa 255 chuỗi văn bản cần kết nối.

Chuỗi kết nối Text1, Text2… có thể là số, văn bản hoặc ô tham chiếu tới số hay văn bản.

Các bạn có thể sử dụng dấu và (&) trong toán tử thay vì dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Ví dụ

Để nối chuỗi text1, text2, text3 và text 4 với nhau, bạn chỉ cần gõ cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,text3,text4) và nhấn Enter.

Cho kết quả:

Cú pháp và cách sử dụng đơn giản nên mình tin rằng các bạn có thể làm được rất dễ dàng.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản