Lập trình VBA nâng cao trong Excel

1.399.000VND

dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)
@ Học Excel Online | DTNguyen.business
Mô tả
  • Tạo ra phần mềm phục vụ công việc và cải tiến chức năng của Excel
 • Sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác – Word, Excel, PowerPoint để tạo nhiều báo cáo tự động
 • Lập trình Userform nâng cao, tạo Addins phục vụ công việc một cách chuyên nghiệp
 • Sau khoá học, học viên có khả năng tự nghiên cứu để tạo ra những giải pháp Excel phục vụ công việc có tính chất chuyên nghiệp cao
 • Nắm được kiến thức và sử dụng được ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và ứng dụng của SQL trong Excel để xử lý hàng trăm ngàn dòng dữ liệu

Thông tin khóa học

Thông tin chi tiết

Hãy để Excel giúp bạn …

Bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình VBA trong Excel qua khoá học lập trình VBA cơ bản? Bạn không muốn giới hạn khả năng của mình ở đó và muốn tự động hoá Excel và các công việc lặp đi lặp lại một cách hiệu quả hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa? Kiến thức VBA cơ bản chưa đủ để bạn có thể áp dụng vào trong công việc của mình? Bạn cần phải tự động việc làm báo cáo rồi gửi thư một cách đơn giản nhất? Khoá học lập trình VBA nâng cao trong Excel sẽ đem đến cho bạn những kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc như một Business Analyst tại KPMG của giảng viên Nguyễn Đức Thanh.

Không những thế …

Bạn sẽ làm chủ kĩ thuật tạo Userform với những controls linh hoạt giúp tạo ra những công cụ đắc lực phục vụ công việc của mình.

Bạn sẽ sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác như Word, PowerPoint, Outlook.

Bạn sẽ được giới thiệu, làm quen và ứng dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL ngay trong môi trường Excel để xử lý lượng dữ liệu cực lớn trong Excel – tới vài trăm ngàn dòng và hàng chục cột.

Bạn sẽ có thể tự tay tạo ra những Addins Ribbon làm cho file Excel của bạn thực sự chuyên nghiệp và linh hoạt

Chỉ dành riêng cho học viên của khoá học …

Sách VBA cơ bản do chính giảng viên viết sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức một cách nhanh chóng nhất

Khoá học được cập nhật liên tục với những kiến thức mới giúp kiến thức bạn được học không bao giờ lỗi thời

Giảng viên sẽ giúp bạn đưa ra hướng giải quyết vấn đề trực tiếp thông qua hệ thống trợ giúp chuyên nghiệp

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình VBA để có thể bắt đầu khoá học này
 • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này

Kiến thức mục tiêu

 • Tạo ra phần mềm phục vụ công việc và cải tiến chức năng của Excel
 • Sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác – Word, Excel, PowerPoint để tạo nhiều báo cáo tự động
 • Lập trình Userform nâng cao, tạo Addins phục vụ công việc một cách chuyên nghiệp
 • Sau khoá học, học viên có khả năng tự nghiên cứu để tạo ra những giải pháp Excel phục vụ công việc có tính chất chuyên nghiệp cao
 • Nắm được kiến thức và sử dụng được ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và ứng dụng của SQL trong Excel để xử lý hàng trăm ngàn dòng dữ liệu
Danh sách bài học
Mở đầu
 • Download tài liệu kèm theo khoá học
Chương 01 – Lập trình Userform cơ bản trong VBA
 • 0101 – Giới thiệu về Userform Các thành phần cơ bản trên 1 Userform trong VBA
 • 0102 – Userform InputBox là 1 trong những userform dựng sẵn trong VBA
 • 0103 – Userform MessageBox là 1 trong những userform dựng sẵn trong VBA
 • 0104 – Userform Sử dụng GetOpenFilename để lấy tên file được chọn
 • 0105 – Userform Tạo userform đầu tiên
 • 0106 – Userform Thêm các controls lên trên Userform
 • 0107 – Làm quen với sự kiện trong lập trình VBA
 • 0108 – Userform su kien khoi tao userform
 • 0109 – Userform phân biệt modal và modeless userform
 • 0110 – Userform show, hide, unload một userform
 • 0111 – Userform, viết 1 thuộc tính cho userform
 • 0112 – Userform, xử lý lỗi automation error
 • 0113 – Userform, một ví dụ về nhập liệu từ form vào sheet
 • 0114 – Userform, sử dụng sự kiện click của button, sự kiện change của textbox
 • 0115 – Textbox, chỉ cho nhập số vào textbox
 • 0116 – Textbox, giới hạn số lượng ký tự nhập vào textbox
 • 0117 – Userform, cách sử dụng thuộc tính TabIndex của các controls
 • 0118 – Textbox, một số sự kiện khác liên quan đến textbox control
 • 0119 – Combobox, khởi tạo, thêm dữ liệu vào combobox
 • 0120 – Combobox, sự kiện change của combobox
 • 0121 – Combobox, tạo combobox phụ thuộc nhau
 • 0122 – Combobox, sử dụng combobox với name động
 • 0123 – Thiết lập TreeView control trên Userform – phần 1
 • 0124 – Hoàn thành ứng dụng với TreeView
Chương 02 – Kiểu dữ liệu từ điển – dictionary và ứng dụng trong VBA
 • 0201 – Dictionary, khai báo dictionary, early,late binding, add, exists
 • 0202 – Dictionary, sửa dữ liệu, xoá dữ liệu, xoá toàn bộ trong từ điển
 • 0203 – Dictionary, lặp qua keys và values của từ điển
 • 0204 – Dictionary, loại bỏ dữ liệu trùng lặp
 • 0205 – Dictionary, comparemode, phân biệt chữ hoa chữ thường
 • 0206 – Dictionary, ứng dụng dict để tổng hợp dữ liệu sales
Chương 03 – Lập trình Userform nâng cao trong VBA
 • 0301 – Listbox, giới thiệu về Listbox Control
 • 0302 – Listbox, tạo form để chứa Listbox
 • 0303 – Listbox, nạp dữ liệu cho Listbox
 • 0304 – Listbox, lấy dữ liệu từ Listbox xuống sheet
 • 0305 – Listbox, hoàn thành lấy dữ liệu từ listbox xuống sheet
 • 0306 – Listbox, hoàn thành tính năng tìm kiếm dữ liệu trên listbox
Chương 04 – Tổng hợp, lọc tách dữ liệu từ nhiều nguồn với VBA
 • 0401 – Gộp dữ liệu nhiều sheets vào 1 sheet trong Excel
 • 0402 – Gộp nhiều files vào 1 file trong Excel
 • 0403 – Demo tách dữ liệu từ 1 bảng ra 169 files trong 2 phút
 • 0404 – Download tài liệu files Demo tách 1 sheet ra 169 files
Chương 05 – Tự động hoá, điều khiển PowerPoint từ Excel ứng dụng VBA
 • 0501 – Bước đầu để điều khiển PowerPoint bằng VBA
 • 0502 – Xử lý code trong trường hợp PowerPoint đang chạy
 • 0503 – Copy 1 vùng từ Excel sang PPT
 • 0504 – Vẽ hình trên PPT từ VBA Excel
 • 0505 – Truyền dữ liệu từ Excel sang PowerPoint
 • 0506 – Sử dụng template trong việc điền dữ liệu từ Excel sang PPT
Chương 06 – Tự động hoá, điều khiển Word từ Excel ứng dụng VBA
 • 0601 – Điền dữ liệu vào Word từ Excel (Mailing bằng VBA từ Excel sang Word)
 • 0602 – Tự Động trích xuất dữ liệu từ File Word và Copy vào Excel
 • 0603 – Tạo báo cáo Word từ Excel
Chương 07 – Tự động hoá, điều khiển Outlook từ Excel ứng dụng VBA gửi email tự động
 • 0701 – Thiết lập outlook để gửi mail thông qua VBA
 • 0702 – Các ví dụ về trường hợp gửi mail với Outlook
Chương 08 – Truy vấn, lọc dữ liệu siêu tốc với ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL ngay trong Excel
 • 0801 – Thiết lập ADODB connection early binding
 • 0802 – Thiết lập ADODB late binding
 • 0803 – Thêm logic xử lý lỗi connection hoặc recordset
 • 0804 – Thuộc tính source của RecordSet
 • 0805 – Kết nối với Microsoft Access và các CSDL khác
 • 0806 – Dùng access để tự viết code SQL
 • 0807 – Tạo dữ liệu mới cho CSDL Access với VBA
 • 0808 – Thay đổi dữ liệu trong Database
 • 0809 – Xoá dòng trong CSDL Access
 • 0810 – Tìm hiểu về Transaction trong CSDL
 • 0811 – SQL 01 Download dữ liệu mẫu, giới thiệu về SQL
 • 0812 – SQL 02 Thiết lập môi trường và chạy câu lệnh SQL đầu tiên
 • 0813 – SQL 03 Thiết lập công cụ để học SQL tốt hơn
 • 0814 – SQL 04 Hoàn thiện công cụ tự học SQL
 • 0815 – SQL 05 Cú pháp select
 • 0816 – SQL 06 Cú pháp select đặt tên lại cột
 • 0817 – SQL 07 Điều chỉnh lại công cụ học SQL
 • 0818 – SQL 08 SELECT DISTINCT Trích xuất dữ liệu duy nhất
 • 0819 – SQL 09 Cộng trừ nhân chia trực tiếp trên SQL
 • 0820 – SQL 10 SELECT COUNT đếm số dòng dữ liệu
 • 0821 – SQL 11 SELECT SUM đếm tổng của cột
 • 0822 – SQL 12 Tạo báo cáo đơn giản với câu lệnh SELECT
 • 0823 – SQL 13 WHERE lọc dữ liệu trong 1 cột, so sánh với chuỗi
 • 0824 – SQL 14 WHERE lọc dữ liệu trong 1 cột so sánh số
 • 0825 – SQL 15 WHERE lọc dữ liệu trong 1 cột với dữ liệu ngày tháng
 • 0826 – SQL 16 WHERE lọc dữ liệu trong nhiều cột với AND và OR
 • 0827 – SQL 17 Sử dụng WHERE với IN
 • 0828 – SQL 18 Sử dụng WHERE với BETWEEN
 • 0829 – SQL 19 Sử dụng WHERE với LIKE
 • 0830 – SQL 20 ORDER BY sắp xếp dữ liệu
 • 0831 – SQL 21 ORDER BY sắp xếp dữ liệu 2 hay nhiều cột
 • 0832 – SQL 22 ORDER BY sắp xếp theo cột không có trong SELECT
 • 0833 – SQL 23 ORDER BY sắp xếp theo cột tính toán tự tạo
 • 0834 – SQL 24 GROUP BY tổng hợp dữ liệu theo nhóm
 • 0835 – SQL 25 Báo cáo doanh thu theo năm, theo tháng với SQL
 • 0836 – SQL 26 GROUP BY tổng hợp dữ liệu với SUM và AVG
 • 0837 – SQL 27 Tìm 3 sản phẩm với doanh thu lớn nhất
 • 0838 – SQL 28 Tổng hợp nhiều file excel vào 1 file master
 • 0839 – SQL 29 Áp dụng SQL trở lại ví dụ listbox
 • 0840 – SQL 29 Câu lệnh JOIN trong SQL
 • 0841 – Hướng đi tiếp theo
Chương 09 – Lập trình, tự tay tạo Addins Ribbon với CustomUI Editor
 • 0901 – Giới thiệu module tạo addin ribbon trong Excel
 • 0902 – Tạo Ribbon Addin đầu tiên
Chương 10 – Web Scraper / Crawler, lấy thông tin từ trang Web hoặc qua JSON API từ các dịch vụ
 • 1001 – Scrape Web, lấy dữ liệu từ Web, phần giới thiệu
 • 1002 – Lấy dữ liệu từ Website về bảng tính p01
 • 1003 – Lấy dữ liệu từ Website về bảng tính p02
 • 1004 – Sử dụng API trong lập trình VBA dự báo thời tiết theo địa điểm
 • 1005 – Hướng đi tiếp theo nghiên cứu sâu hơn
Chương 11 – Xây dựng công cụ gửi mail theo template mẫu
 • 1101 – Giới thiệu nội dung chương
 • 1102 – Kế hoạch thực hiện công cụ gửi thư
 • 1103 – Kiểm tra sub gửi mail, một số chú ý đặc biệt khi gửi email
 • 1104 – Thiết kế và sử dụng email template
 • 1105 – Hoàn thành công cụ gửi mail theo template đơn giản
Chương 12 – Cập nhật 2021
 • Tài liệu và code
 • 1201 – Cách tạo menu đẹp với chuyển động trên Excel bằng VBA phần cơ bản
 • 1202 – Cách làm menu chuyển động trên Sheet Excel
Giảng viên khóa học
Nguyễn Đức Thanh | LinkedIn
Kinh nghiệm
 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation
Khách hàng tư vấn
 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP
Học vấn
 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)

Khóa học liên quan

Lập trình VBA nâng cao trong Excel
1.399.000VND