Hàm LEN, hàm đếm số ký tự trong chuỗi

Muốn xác định độ dài của một chuỗi trong một ô của Excel, bạn không thể ngồi hàng giờ đếm nhẩm từng ký tự. Điều này không chỉ lãng phí công sức mà còn thời gian nữa. Do đó, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hàm LEN() giúp đếm kí tự nhanh và chính xác nhất.

– Hàm LEN() : Cho biết số ký tự trong chuỗi.

Xem nhanh

Cú pháp

=LEN(text)

Trong đó: text là chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm độ dài hay đếm cả khoảng trống và là tham số bắt buộc khác. Chuỗi bao gồm cả chữ, sốvà cả kí tự đặc biệt.

Ví dụ

  • Đếm số ký tự của chuỗi  ở vị trí ô C5.
  • Dùng hàm: =LEN(C5) rồi Enter.

=>Kết quả thu được:

  • Đếm số kí tự trong các chuỗi thuộc cột Họ Tên trong bảng ví dụ dưới đây. Tương tự, dùng hàm LEN.

=> Đáp án thu được:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản