fbpx

các hàm excel cơ bản :

autosum-trong-excel

Cách sử dụng AutoSum trong Excel

Trong bài viết lần này, Học Excel Online sẽ giải thích cho các bạn biết AutoSum là gì và cách hiệu quả nhất để sử dụng AutoSum trong Excel. Bạn sẽ học được cách tự động cộng tổng các cột và các …

Hàm xác định kiểu giá trị TYPE

Sử dụng hàm TYPE trong Excel nhằm trả về kiểu giá trị của một dữ liệu xác định trước. Giá trị trả về là dạng số tương ứng với kiểu dữ liệu đó. Ví dụ: Kiểu dữ liệu số (Number) thì hàm …