Các bảng tổng hợp kế toán được sử dụng nhiều nhất trong kế toán

Khái quát về Bảng tổng hợp kế toán

Bảng tổng hợp kế toán là loại bảng dùng để tổng hợp số liệu từ các sổ chi tiết theo các chỉ tiêu mà kế toán quan tâm.
Khác với việc ghi sổ kế toán (ghi lại toàn bộ các nghiệp vụ khi phát sinh), việc lập bảng tổng hợp kế toán được thực hiện vào cuối kỳ (thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo yêu cầu của kế toán).

Số liệu của Bảng tổng hợp kế toán được lấy từ các Sổ chi tiết.
Khác với Sổ chi tiết, Bảng tổng hợp kế toán được lập khá dễ dàng, không cần nhiều nguyên lý hay các mẫu sổ cố định. Bảng tổng hợp có nhiều loại và được kế toán thiết kế các mẫu khác nhau (tùy thuộc vào yêu cầu của kế toán).

Trong bài viết này, Học Excel Online đã tổng hợp cho các bạn các mẫu Bảng tổng hợp kế toán được sử dụng nhiều nhất trong kế toán.

Tổng hợp các mẫu Bảng tổng hợp kế toán

 1. Bảng tổng hợp tài khoản ngân hàng
  – Được lập từ các Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
  – Thể hiện tình hình biến động của tất cả tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong kỳ
 2. Bảng tổng hợp công nợ phải thu
  – Được lập từ các Sổ chi tiết công nợ phải thu
  – Thể hiện tình hình biến động công nợ của tất cả các khách hàng của doanh nghiệp trong kỳ
 3. Bảng tổng hợp công nợ phải trả
  – Được lập từ các Sổ chi tiết công nợ phải trả
  – Thể hiện tình hình biến động của công nợ phải trả các nhà cung cấp của doanh nghiệp trong kỳ
 4. Bảng tổng hợp tạm ứng
  – Được lập từ các Sổ chi tiết  tạm ứng
  – Bảng thể hiện tình hình sử dụng các khoản tạm ứng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp
 5. Bảng tổng hợp các đối tượng của tài khoản
  – Được lập để theo dõi các đối tượng chi tiết của một tài khoản (trừ các tài khoản tiền gửi, công nợ, tạm ứng, vật tư)
 6. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
  – Được lập từ các Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
  – Thể hiện tình hình biến động của các đối tượng trong kho của vật tư, sản phẩm, hàng hóa
 7. Bảng tổng hợp tài khoản
  – Được lập từ các Sổ cái

Hy vọng những kiến thức trên đã giúp bạn trong công việc kế toán của mình.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các sổ kế toán chi tiết và các chủ đề khác về kế toán tại Blog Học Excel Online .

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!