Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp tạm ứng

Bảng tổng hợp tạm ứng thường được lập vào cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Mục đích của Bảng tổng hợp tạm ứng là cung cấp thông tin tổng quan về tình hình sử dụng các khoản tạm ứng của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp trong kỳ.

Mẫu Bảng tổng hợp tạm ứng

– Link tải về: Bảng tổng hợp tạm ứng

Hướng dẫn ghi Bảng tổng hợp tạm ứng

Số liệu để lập Bảng tổng hợp tạm ứng là số liệu từ Sổ chi tiết tạm ứng.

  1. Cột STT: Ghi STT từ 1, ứng với mỗi dòng là một nhân viên trong đơn vị
  2. Cột Mã số: Lấy từ phần “Mã số” trong Cột Diễn giải của Sổ chi tiết tạm ứng
  3. Cột Tên nhân viên: Ghi rõ Họ và tên đầy đủ của từng nhân viên trong doanh nghiệp
  4. Cột CÒN LẠI ĐẦU KỲ: Lấy từ số tạm ứng còn lại đầu kỳ trong sổ chi tiết tạm ứng
  5. Cột TẠM ỨNG: Lấy từ cột “Cộng tạm ứng” từng nhân viên
  6. Cột HOÀN ỨNG: Lấy từ cột “Cộng hoàn ứng” từng nhân viên
  7. Cột CÒN LẠI CUỐI KỲ: Lấy từ số tạm ứng còn lại.

 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số bài viế về cách lập các mẫu sổ kế toán tại Blog. Học Excel Online

Xem thêm: 

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!