Kế toán :

Tìm hiểu về Sổ sách kế toán

Trong quá trình xử lý thông tin kế toán, kế toán viên cần ghi chép, tổng hợp các thông tin qua các tài liệu: chứng từ, sổ sách, … Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được thể hiện ở chứng …

04 khái niệm kế toán cơ bản

Khi bắt đầu với công việc kế toán, các bạn cần hiểu bản chất của công việc đang làm, trước hết là các khái niệm, định nghĩa trong kế toán, sau đó mới xử lý các công việc liên quan tới nghiệp …