Kế toán :

Cách xử lý hóa đơn đã lập nhưng sai

I. Căn cứ pháp lý A. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 …

Thông báo phát hành hóa đơn lần 1

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN 1 Từ ngày 12/06/2017 theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: ” Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực …

Mẫu hợp đồng đặt in hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o— HỢP ĐỒNG IN HÓA ĐƠN Số: ……../2018/HD/ST                       – Căn cứ Luật thương mại được …

Điều kiện thành lập công ty TNHH

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH Các bạn đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh tuyệt vời muốn thành lập công ty riêng nhưng còn mơ hồ về quy trình thành lập công ty thế nào? Sau đây tôi sẽ hướng …

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn  cách …