Hướng dẫn ghi sổ chi tiết công nợ phải trả người bán

Sổ chi tiết công nợ phải trả người bán được mở để theo dõi công nợ phải trả cho người bán, hay nói cách khác là sổ theo dõi các đối tượng chi tiết của tài khoản 331 (Phải trả người bán).

Tài khoản 331 là tài khoản lưỡng tính, tức có cả số dư bên Nợ và số dư bên Có.

Quản lý công nợ là vấn đề phức tạp của doanh nghiệp. Nếu cuối kỳ còn tồn tại công nợ, cần có biên bản đối chiếu công nợ. Các chứng từ về công nợ phải được lưu trữ cẩn thận.

Mẫu Sổ chi tiết công nợ phải trả người bán

Hướng dẫn ghi sổ chi tiết công nợ phải trả người bán

 1. STT: Số thứ tự dòng
 2. Số CT: Số chứng từ kế toán sử dụng để ghi sổ
 3. Ngày CT: Ngày ghi trên chứng từ kế toán
 4. Ký hiệu: Ký hiệu của hóa đơn GTGT
 5. Số HĐ: Số hóa đơn GTGT
 6. Diễn giải: Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế
 7. TK đối ứng: Số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản đang theo dõi tại sổ
 8. Số phát sinh Nợ: Số tiền ghi bên Nợ
 9. Số phát sinh Có: Số tiền ghi bên Có
 10. Số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ của tài khoản sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 11. Số dư bên Có: Số dư bên Có của tài khoản sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 12. Số dư đầu kỳ bên Nợ
 13. Số dư đầu kỳ bên Có
 14. Cộng số phát sinh Nợ trong kỳ
 15. Cộng số phát sinh Có trong kỳ
 16. Số dư cuối kỳ bên Nợ
 17. Số dư cuối kỳ bên Có

Ví dụ minh họa

Ngày 02/1/2018, mua hàng hóa của Công ty Sông Đà theo Hóa đơn ký hiệu SD/17P số 567, mang về nhập kho, chưa thanh toán, tổng số tiền là 110.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%). (Số dư đầu kỳ bên Có: 20.000.000 đồng).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết hướng dẫn về cách ghi một số sổ sách kế toán thường gặp tại Blog Học Excel Online

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!