Sổ sách kế toán :

Hướng dẫn ghi Sổ chi tiết tạm ứng trên Excel

Sổ chi tiết tạm ứng Tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng …