Hướng dẫn ghi Sổ chi tiết tạm ứng trên Excel

Sổ chi tiết tạm ứng

Tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (thuộc các bộ phận cung ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải được Giám đốc chỉ định bằng văn bản.

Sổ chi tiết tạm ứng được được dùng để theo dõi tình hình tạm ứng của người lao động trong doanh nghiệp, tức theo dõi các đối tượng chi tiết của tài khoản 141 (Tạm ứng).

Khi sử dụng Sổ chi tiết tạm ứng, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Đối tượng theo dõi chi tiết là Người của doanh nghiệp, không phải người của doanh nghiệp khác
 • Chi tạm ứng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  Ứng trước lương cho người lao động không phải tạm ứng.
 • Tạm ứng có thể dưới dạng Tiền hoặc vật tư, hàng hóa
 • Hoàn ứng có thể dưới các hình thức: bằng hàng, bằng tiền, hoặc trừ công nợ, …
 • Tài khoản 141 chỉ có số dư bên Nợ
  Trong trường hợp người lao động chi vượt quá số tiền tạm ứng, kế toán hạch toán vào tài khoản 336 – Phải trả nội bộ.

Mẫu Sổ chi tiết tạm ứng trên Excel

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết tạm ứng trên Excel

 1. STT: Số thứ tự dòng
 2. Số CT: Số hiệu chứng từ
 3. Ngày  CT: Ngày chứng từ
 4. Ký hiệu: Ký hiệu hóa đơn GTGT
 5. Số HĐ: Số của hóa đơn GTGT
 6. Diễn giải: Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 7. TK đối ứng: Số hiệu của TK đối ứng với tài khoản 141
 8. Tạm ứng: Số tiền nhân viên tạm ứng
 9. Hoàn ứng: Số tiền nhân viên hoàn ứng
 10. Dư cuối kỳ: Số tiền còn lại mà nhân viên chưa hoàn ứng
 11. Số tiền tạm ứng còn lại đầu kỳ
 12. Cộng số tạm ứng trong kỳ
 13. Cộng số hoàn ứng trong kỳ
 14. Số tiền tạm ứng còn lại cuối kỳ

Ví dụ minh họa

Ngày 04/1/2018, tạm ứng tiền mặt 2.000.000 cho anh Lê Thanh Bình đi công tác.

Với ví dụ này, các bạn ghi lần lượt các bước như trên. Sau khi hoàn thành, ta được mẫu sổ như sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Trên đây là những kiến thức về việc lập Mẫu sổ chi tiết tạm ứng trên Excel mà Học Excel Online muốn gửi tới bạn.

Bạn có thể tham khảo một số chủ đề về kế toán hoặc hướng dẫn cách sử dụng các mẫu sổ sử dụng trong kế toán tại Blog Học Excel Online!

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!