Tạm ứng :

Hướng dẫn ghi Sổ chi tiết tạm ứng trên Excel

Sổ chi tiết tạm ứng Tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng …
so-quy-tien-mat-trong-excel

Sổ quỹ tiền mặt trong Excel

1. Giới thiệu chung Bạn tìm kiếm một chương trình quản lý Quỹ tiền mặt bằng Excel? Theo dõi Thu, Chi, Tạm ứng, Hoàn ứng Quản lý trên nhiều đối tượng: nhân viên, công việc, công trình… Báo cáo các khoản Thu, …