fbpx

Tạm ứng :

so-quy-tien-mat-trong-excel

Sổ quỹ tiền mặt trong Excel

1. Giới thiệu chung Bạn tìm kiếm một chương trình quản lý Quỹ tiền mặt bằng Excel? Theo dõi Thu, Chi, Tạm ứng, Hoàn ứng Quản lý trên nhiều đối tượng: nhân viên, công việc, công trình… Báo cáo các khoản Thu, …