Cách lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) là sổ được kế toán sử dụng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn về cả số lượng và giá trị của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trong kho của đơn vị. Sổ này là căn cứ để đối chiếu với việc ghi chép trên sổ của thủ kho.

Mỗi tài khoản vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở từng kho sẽ có một sổ  để theo dõi riêng.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel như sau:

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) như trên, các bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Là năm tài chính của đơn vị
 • Tài khoản: Số hiệu TK của loại VL, DC, SP, HH theo dõi tại sổ này
 • Tên kho: Tên kho chứa VL, DC, SP, HH theo dõi tại sổ này
 • Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: Tên của VL, DC, SP, HH theo dõi tại sổ này
 • Cột A, B: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho của VL, DC, SP, HH
 • Cột C: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của các chứng từ dùng để ghi sổ
 • Cột D: Tài khoản đối ứng với tài khoản với các Tài khoản VL, DC, SP, HH (các TK 152, 152, 155, 156), ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ
 • Cột 1: Đơn giá của từng loại VL, DC, SP, HH trong các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho
 • Cột 2: Số lượng VL, DC, SP, HH nhập kho
 • Cột 3: Giá trị của VL, DC, SP, HH nhập kho (Cột 3= Cột 1 x Cột 2)
 • Cột 4: Số lượng VL, DC, SP, HH xuất kho
 • Cột 5: Giá trị của VL, DC, SP, HH xuất kho (Cột 5= Cột 1 x Cột 4)
 • Cột 6: Số lượng VL, DC, SP, HH tồn kho
 • Cột 7: Giá trị của VL, DC, SP, HH tồn kho (Cột 7= Cột 1 x Cột 6)
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa), các bạn cần chú ý điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.
Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 133 trên Excel

Bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về các mẫu sổ kế toán tại blog.hocexcel.online!

———

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các bài viết tại blog.hocexcel.online!

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!