Áp dụng thông tư 133 hay thông tư 200?

Từ câu hỏi của bạn Nguyenhoang***@gmail.com

Chào anh !Em hiện đang làm kế toán cho một công ty X với số lượng nhân sự hơn 20 người. Em muốn hỏi công ty của em phải áp dụng chế độ kế toán nào, Thông tư 200 hay thông tư 133? Xin cảm ơn!

Hocexcel.online sẽ giải đáp thắc mắc này như sau :

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ :

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Như vậy , Doanh nghiệp của bạn không bắt buộc phải áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoàn toàn có quyền  lựa chọn chế đố kế toán nào phù hợp.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về khóa học kế toán thuế vui lòng click vào banner ở cuối bài viết nhé. Xin cảm ơn !

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VỚI SỰ LỰA CHỌN CỦA MÌNH

Xem thêm: So sánh quyết định 48 và thông tư 200