fbpx

chế độ kế toán :

Những điều bị cấm trong kế toán

Theo luật kế toán số 88 năm 2015 thì có  15 hành vi bị nghiêm cấm. Các bạn kế toán hãy cẩn thận và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, …