thông tư 200 :

Áp dụng thông tư 133 hay thông tư 200?

Từ câu hỏi của bạn Nguyenhoang***@gmail.com Chào anh !Em hiện đang làm kế toán cho một công ty X với số lượng nhân sự hơn 20 người. Em muốn hỏi công ty của em phải áp dụng chế độ kế toán nào, Thông tư …