Tải miễn phí mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018 và Tải miễn phí mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 trên Excel:

Để có mẫu Phiếu xuất kho như trên, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định bố cục chung của Phiếu xuất kho

 • Thông tin đơn vị: ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận nhập kho
  Mục này được đặt ở góc trên cùng, bên trái (2 dòng)
 • Mẫu bảng: tên mẫu Phiếu nhập kho: Mẫu số 02- VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  Mục này được đặt ở góc trên cùng, bên phải, được đặt trong Textbox (Insert -> Textbox).
  (Khi đặt trong Textbox thì mục này dễ dàng di chuyển Text này tới bất kỳ vị trí nào trong Sheet mà không phụ thuộc vào các cột)
 • Tên bảng: PHIẾU XUẤT KHO
 • Ngày, tháng, năm:  là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Số:  Là số hóa đơn
 • Nợ, Có: điền số hiệu các tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người nhận hàng, địa chỉ (bộ phận): Họ vào tên người nhận hàng, tại địa chỉ (bộ phận) nào
 • Lý do xuất kho
 • Xuất tại kho (ngăn lô), Địa điểm: Địa chỉ của kho có vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho
 • Nội dung Phiếu nhập kho:  Ghi rõ giá thành của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho
 • Tổng tiền (bằng số và bằng chữ): tổng số tiền của vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa xuất kho
 • Số chứng từ gốc kèm theo: Hóa đơn GTGT
 • Thời gian ký và chữ ký của người có trách nhiệm: Chữ ký, thời gian ký cũng những người liên quan

Bước 2: Điền nội dung các mục

Trước khi điền nội dung bảng, chúng ta cần điền đầy đủ các nội dung:

 • Đơn vị, bộ phận
 • Ngày, tháng, năm
 • Số
 • Nợ
 • Họ và tên người nhận hàng, địa chỉ (bộ phận)
 • Lý do xuất kho
 • Nhập tại kho … địa điểm …

Bước 3: Điền nội dung bảng

Nội dụng bảng: Các Cột trong bảng được ghi theo thông tin trên hóa đơn

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Cột A (STT): Điền số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa nhập kho (ghi STT từ 1 -> …)
 • Cột B (Tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa): Tên của vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được nhập kho
 • Cột C (Mã số): Mã của vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho
 • Cột D (Đơn vị tính): Đơn vị tính của vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Cột 1 (Số lượng –  Yêu cầu): Số lượng vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu
 • Cột 2 (Số lượng –  Thực nhập): Số lượng vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực xuất kho
 • Cột 3 (Đơn giá):
  Ghi chú:  Thông thường Cột 1 và Cột 2 giống nhau.
  Trong trường hợp vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thất thoát, hư hỏng, thiếu hụt hoặc dư thừa thì hai cột này sẽ khác nhau, kế toán cần chú ý để có các số liệu chính xác.
 • Cột 4 (Thành tiền): = Cột 2 (Số lượng thực nhập) * Cột 3 (Đơn giá)
 • Dòng “Cộng”: Cộng số lượng ở các cột Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
  Ghi chúNếu có nhiều hơn một loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, chỉ cần cộng Cột 4 (Thành tiền)

Bước 4: Điền các nội dung ngoài bảng khác

 • Tổng số tiền (viết bằng chữ): Viết bằng chữ số tiền ở dòng “Cộng” trong bảng
 • Số chứng từ gốc kèm theo: Điền số chứng từ gốc đi kèm với Phiếu xuất kho (Hóa đơn, …)
 • Chữ ký và họ tên của những người liên quan

Chú ý:

– Phiếu xuất kho được lập bởi các bộ phận xin lĩnh hoặc bộ phận quản lý, bộ phận kho (tuỳ theo tổ chức quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp) và lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

– Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

– Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào Cột 2 – Số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

 • Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phi
 • Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán.
 • Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để dõi ở bộ phận sử dụng.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của Học Excel Online về các lập mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!