Tìm hiểu về chứng từ kế toán và việc sử dụng chứng từ kế toán

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp đều cần các sổ sách, chứng từ để ghi chép, làm tài liệu cho các bước xử lý thông tin sau này. Vì vậy, việc ghi chép và xử lý chứng từ trong kế toán là những bước đầu tiên trong quá trình xử lý thông tin kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn những hiểu biết về chứng từ kế toán cũng như cách sử dụng chứng từ trong kế toán.

Khái niệm về Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờvật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ để ghi các sổ kế toán.

Theo Điều 10 của Thông tư 133 (133/2016/TT-BTC) thì:
“Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.”

Nội dung của Chừng từ kế toán

Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên và số hiệu của chứng từ kế toán
 2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán
 3. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán
 4. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán
 5. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 6. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ
 7. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán

Danh mục biểu mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133

 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Các nghiệp vụ với chứng từ kế toán

 1. Lập chứng từ kế toán
 2. Ký chứng từ kế toán
 3. Luân chuyển chứng từ kế toán
 4. Kiểm tra chứng từ kế toán
 5. Lưu trữ chứng từ kế toán

Trên đây là một số kiến thức về chứng từ kế toán mà Học Excel Online đã tổng hợp. Hy vọng những kiến thức này sẽ hỗ trợ bạn trong công việc kế toán cũng như trên con đường chinh phục kế toán.

Bạn tham khảo một số bài viết khác cùng chủ đề kế toán tại Blog Học Excel Online để có cái nhìn tổng quan về kế toán.

Một số mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!